Loading...
Nederlands 10
AAN DE SLAG
AAN DE SLAG
Raadpleeg “Onderdelen van de portofoon” op pagina 4
van de gebruikershandleiding voor de volgende
toelichtingen.
DE PORTOFOON IN- EN UITSCHAKELEN
Draai de knop voor aan/uit/volume naar rechts om de
portofoon in te schakelen. De radio speelt het volgende af:
Aankondiging voor opstarttoon en kanaalnummer, of
Aankondigingen voor accuniveau en kanaalnummer, of
Stil (hoorbare tonen uitgeschakeld)
De LED knippert kort rood.
Als u de portofoon wilt uitschakelen, draait u de knop voor
aan/uit/volume naar links tot u een klik hoort en de led-
indicator van de portofoon uitgaat.
HET VOLUME AANPASSEN
Draai de knop voor aan/uit/volume naar rechts om het
volume te verhogen en naar links om het volume te verlagen.
Opmerking: Houd de portofoon niet te dicht bij uw oor wanneer
deze is ingesteld op het hoogste volume of wanneer
u het volume aanpast.
EEN KANAAL SELECTEREN
Draai aan de kanaalselectieknop om het gewenste
kanaalnummer te selecteren.
Elk kanaal afzonderlijk programmeren. Elk kanaal heeft
een eigen frequentie, een eigen interferentie-
eliminatiecode en eigen scaninstellingen.
PRATEN EN MONITOREN
Het is belangrijk het radioverkeer te controleren voordat u
berichten verstuurt, om te voorkomen dat u 'over iemand
heen praat' die al bezig is met verzenden.
Houd knop SB1 (*) 2 tot 3 seconden lang ingedrukt om
toegang te krijgen tot het radioverkeer op het kanaal. Als
er geen activiteit is, hoort u 'statische' ruis. Druk nogmaals
op knop SB1 om het monitoren te stoppen. Zodra er geen
radioverkeer meer is op het kanaal, kunt u verdergaan met
uw oproep door de PTT-knop in te drukken. Tijdens het
verzenden gaat de portofoon-led elke 3 seconden rood
knipperen.
(*) Hierbij wordt aangenomen dat knop SB1 niet voor een andere
functie is geprogrammeerd.
EEN OPROEP ONTVANGEN
1. Selecteer een kanaal door aan de kanaalselectieknop te
draaien tot u het gewenste kanaal heeft gevonden.
2. Let erop dat u de PTT-knop niet indrukt en luister of er
stemactiviteit op het kanaal is.
3. De led-indicator knippert rood als de portofoon een oproep
ontvangt.
4. Als u wilt antwoorden, houdt u de portofoon verticaal op 2,5
tot 5 cm afstand van uw mond. Druk de PTT-knop in om te
praten; laat de knop los om te luisteren.
Opmerking: Denk eraan dat de led altijd ROOD knippert tijdens
het verzenden en ontvangen van een oproep.
Opmerking: Als u naar alle activiteit op het huidige kanaal wilt
luisteren, drukt u kort op knop SB1 om de CTCSS/
DPL-code in te stellen op 0. Deze functie heet
CTCSS/DPL-onderdrukking (ruisonderdrukking
ingesteld op STIL).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com