Loading...
9Nederlands
BATTERIJEN EN OPLADERS
Led-indicatoren van het oplaadstation voor één apparaat
(*) Dit probleem kan meestal worden opgelost door de accu opnieuw te plaatsen.
(**) Accutemperatuur is te hoog of te laag of het verkeerde voltage wordt gebruikt.
Als er geen LED-indicatie is:
1. Controleer of de radio met accu of de accu alleen goed is geplaatst.
2. Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op het stopcontact.
3. Controleer of de accu van de radio wordt vermeld in Tabel 1.
TabeL 2: LED-indicator oplader
Status LED-status Opmerkingen
Ingeschakeld Groen gedurende 1 sec
Bezig met laden Brandt onafgebroken rood
Opladen voltooid Brandt onafgebroken groen
Accufout (*) Rood licht knippert snel
De accu is in afwachting van
opladen (**) Oranje licht knippert langzaam
Status accuniveau
Rood licht knippert 1 keer Accu bijna leeg
Oranje licht knippert 2 keer Accu halfvol
Groen licht knippert 3 keer Accu vol
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com