Loading...
Nederlands 8
BATTERIJEN EN OPLADERS
Opladen met het oplaadstation voor één
apparaat
1. Plaats het oplaadstation voor één apparaat op een plat oppervlak.
2. Steek de stekker van de voedingsbron in de poort aan de
zijkant van het oplaadstation voor één apparaat.
3. Steek de wisselstroomadapter in het stopcontact.
4. Plaats de portofoon op het oplaadstation voor één apparaat
met de portofoon naar voren gericht, zoals weergegeven in
de afbeelding.
Opmerking: Wanneer u een batterij wilt opladen die zich in een
portofoon bevindt, dient u de portofoon uit te
schakelen om ervoor te zorgen dat de batterij
volledig opgeladen kan worden. Zie “Richtlijnen voor
een veilige bediening” op pagina 3 voor meer
informatie.
Een standaardbatterij opladen
Het oplaadstation voor één apparaat is ontworpen om de
batterij met portofoon of met portofoon en houder eraan op
te laden, of een afzonderlijke batterij op te laden.
Voedingsbron
(transfor-
mator)
Oplaadstation
Oplaadstati-
onpoort
TabeL 1: Door Motorola goedgekeurde accu's
Onderdeelnummer Beschrijving
PMNN4434_R Standaard lithium-ionaccu
PMNN4453_R Lithium-ionaccu met hoge
capaciteit
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com