Loading...
Nederlands
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE MET
BETREKKING TOT BATTERIJEN EN
OPLADERS
VEILIGHEIDSINFORMATIE
MET BETREKKING TOT
BATTERIJEN EN
OPLADERS
Dit document bevat belangrijke veiligheids- en
gebruiksinstructies. Lees deze instructies goed door en
bewaar deze voor later gebruik.
Voordat u de batterijoplader gaat gebruiken, dient u alle
instructies en waarschuwingsmarkeringen te lezen met
betrekking tot:
De oplader
De batterij
De portofoon waarvoor de batterij wordt gebruikt
1. Verminder de kans op letsel door alleen gebruik te maken
van de oplaadbare, door Motorola goedgekeurde batterijen.
Andere batterijen kunnen exploderen, waardoor persoonlijk
letsel of schade kan ontstaan.
2. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door
Motorola, kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel.
3. Verminder de kans op schade aan de stekker en de
stroomkabel door de lader aan de stekker en niet aan de
kabel uit het stopcontact te trekken.
4. Gebruik alleen een verlengkabel als dit absoluut nodig is. Het
gebruik van een verkeerd verlengsnoer kan leiden tot brand
of een elektrische schok. Als het noodzakelijk is een
verlengsnoer te gebruiken, dient u een 18AWG-snoer te
gebruiken voor een snoerlengte tot 2,0 m en een 16AWG-
snoer voor een snoerlengte tot 3,0 m.
5. Verminder de kans op brand, een elektrische schok of letsel
door de lader niet te gebruiken als deze op enigerlei wijze
defect of beschadigd is. Breng in dat geval de lader naar een
gekwalificeerde Motorola-servicemonteur.
6. Haal de lader niet uit elkaar; deze kan niet worden
gerepareerd en er zijn geen vervangende onderdelen
verkrijgbaar. Als u de oplader uit elkaar haalt, kan er een
elektrische schok of brand ontstaan.
7. Verminder de kans op een elektrische schok door de oplader
uit het stopcontact te trekken voordat u deze onderhoudt of
reinigt.
RICHTLIJNEN VOOR EEN VEILIGE BEDIENING
Schakel de portofoon uit alvorens de batterij op te laden.
De oplader is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Gebruik
deze alleen op droge locaties/in droge omstandigheden.
De oplader mag alleen worden aangesloten op een correct
bekabelde voedingsbron met zekeringen en het juiste voltage
(zoals vermeld op het product).
Koppel de oplader los van de netspanning door de stekker uit
het stopcontact te trekken.
Het stopcontact waarop deze apparatuur wordt aangesloten,
moet zich in de buurt bevinden en goed bereikbaar zijn.
De maximale omgevingstemperatuur van de
spanningsbronapparatuur mag niet hoger zijn dan 40°C.
Zorg ervoor dat het snoer zodanig ligt dat niemand hierop kan
stappen of erover kan struikelen, en dat het niet vochtig kan
worden, kan worden beschadigen of strak kan komen te staan.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com