Loading...
Nederlands 2
VEILIGHEID
VEILIGHEID
PRODUCTVEILIGHEID EN CONFORMITEIT
VAN BLOOTSTELLING AAN
RADIOGOLVEN
LET OP!
Vanwege de ICNIRP/FCC-vereisten ten aanzien van
blootstelling aan radiogolven, mag deze portofoon alleen
beroepsmatig worden gebruikt.
Raadpleeg de volgende website voor een lijst met door
Motorola goedgekeurde antennes, batterijen en andere
accessoires: http://www.motorolasolutions.com
Voordat u dit product gaat gebruiken,
dient u de bedieningsinstructies en de
waarschuwingsinformatie over
radiofrequente energie te lezen die u
kunt vinden in het boekje
Productveiligheid en blootstelling aan
radiogolven, dat bij de portofoon wordt
geleverd.
Waarschuwing
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com