DU9800Z DLP Projector - User Manual
59
UM98001117EN00
Configurations of Terminals
DVI-D Terminal
1 T.M.D.S. Data 2- Input 13 N.C
2 T.M.D.S. Data 2+ Input 14 P5V
3 Ground 15 Ground
4 N.C 16 HPD
5 N.C 17 T.M.D.S. Data 0- Input
6 SCL 18 T.M.D.S. Data 0+ Input
7 SDA 19 Ground
8 N.C 20 N.C
9 T.M.D.S. Data 1- Input 21 N.C
10 T.M.D.S. Data 1+ Input 22 Ground
11 Ground 23 T.M.D.S. Clock+ Input
12 N.C 24 T.M.D.S. Clock- Input
VGA Terminal ( D-sub 15 pin)
Input
1 Red Input 9 P5V
2 Green Input 10 GND
3 Blue Input 11 GND
4 N.C 12 VGA_SDA
5N.C 13 H-Sync
6 GND 14 V-Sync
7 GND 15 VGA_SCL
8 GND 16 GND
HDMI(19 pin Type A)
1 T.M.D.S. Data 2+ Input 11 Ground
2 Ground 12 T.M.D.S. Clock C- Input
3 T.M.D.S. Data 2- Input 13 CEC
4 T.M.D.S. Data 1+ Input 14 N.C
5 Ground 15 SCL
6 T.M.D.S. Data 1- Input 16 SDA
7 T.M.D.S. Data 0+ Input 17 Ground
8 Ground 18 P5V
9 T.M.D.S. Data 0- Input 19 HPD
10 T.M.D.S. Clock C+
Input
Serial Control Terminal (RS-232, D-sub 9 pin)
Serial
1N.C
2RXD
3TXD
4N.C
5 Ground
6N.C
7 Short with pin8
8 Short with pin7
9N.C
Screen Trigger
1 Tip VCC(12V)
2 Sleeve- Ground
3 Ring Signal
Wired Remote
1 Tip VCC(3.3V)
2 Sleeve- Ground
3 Ring Signal
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2022 Rsmanuals.com