Loading...
22
9. Voorgeprogrammeerde programma’s zijn verdeeld
in 20 stappen. De duur van één stap is afhankelijk
van de tijd die is ingesteld voor de hele training. Als er
geen tijd is ingesteld, dan duurt één stap 100 meter in
afstand.
10. Als u streefdoelen heeft ingesteld die aftellen, dan
klinkt er een signaal en wordt de training automatisch
stopgezet wanneer een van de streefdoelen de
nulwaarde bereikt. U kunt de training hervatten door
te drukken op START/STOP.
11. NB: de herstelindex staat in verhouding tot de
hartslagfrequentie, zowel aan het begin als aan het
einde van de meting.
12. Bij het HRC-programma wordt het bereik van het
hartslagstreefdoel (55%, 75% en 90%) berekend als
percentage van de maximale hartslag zoals die
geldt voor uw leeftijd (berekeningsformule: maximale
hartslag = 220 – leeftijd).
13. De weerstand wordt tijdens het HRC-programma
elke 30 seconden verhoogd en elke 15 seconden
verlaagd, indien nodig.
14. BODY FAT is een persoonlijke meting. Het resultaat is
gebaseerd op de gemiddelde waarden zoals die
gelden voor de Europese bevolkingsgroep.
B.M.I. (BODY MASS INDEX) TABEL:
LAAG < 20
LAAG / GEMIDDELD 20 – 24
GEMIDDELD 24 - 26,5
GEMIDDELD / HOOG > 26,5
Formule voor BMI = gewicht (kg) / lengte^2 (m)
LICHAAMSVET % (GEMIDDELDE EUROPESE BEVOLKING) TABEL:
Male:
LAAG < 13
LAAG / GEMIDDELD 13 – 26
GEMIDDELD 26 – 30
GEMIDDELD / HOOG > 30
Female:
LAAG < 23
LAAG / GEMIDDELD 23 – 36
GEMIDDELD 36 – 40
GEMIDDELD / HOOG > 40
ONDERHOUD
De Tunturi apparaten hebben weinig onderhoud nodig.
Het is raadzaam om zo nu en dan te controleren of alle
bouten en moeren nog goed vast zitten.
• U kunt het apparaat schoonhouden door het af te
nemen met een vochtige doek. Gebruik echter geen
oplosmiddelen.
• Verwijder de kunststof behuizing van het apparaat nooit!
BELANGRIJK! Ondanks voortdurende
kwaliteitscontroles, kunnen er defecten of storingen
optreden die het gevolg zijn van het niet goed
functioneren van onderdelen die in de Tunturi trainer zijn
gebruikt. In de meeste gevallen is het onnodig om het
gehele apparaat ter reparatie aan te bieden, aangezien
de storing meestal kan worden opgelost door het
vervangen van het defecte onderdeel. Mochten er
storingen optreden bij het gebruik van de trainer, neem
dan onmiddellijk contact op met uw Tunturi dealer.
Vermeldt daarbij altijd het model en het serienummer van
uw Tunturi trainer, de eventuele storingscode en door wie
de trainer is geïnstalleerd.
Indien u merkt dat er iets niet in orde is met de Tunturi
trainer, schakelt u direct de Tunturi trainer uit door de aan-
en uitknop in te drukken. Wacht vervolgens één minuut
en schakel de Tunturi trainer weer aan. Op deze manier
moeten incidentele fouten hersteld zijn en kan de Tunturi
trainer opnieuw worden gebruikt. Indien de Tunturi trainer
na het aan- en uitschakelen door de aan- en uitknop nog
steeds niet goed functioneert, neem dan contact op met
uw Tunturi dealer voor onderhoud.
Vermeldt bij het bestellen van onderdelen het model, het
serienummer van het apparaat en het nummer van het
onderdeel. Op de laatste pagina’s van deze gids vindt u
de onderdelenlijst.
VERPLAATSEN
EN OPBERGEN
De F30 is uitgerust met transportwielen. Verplaats de F30
op de hieronder beschreven wijze om gevaarlijke situaties
te vermijden.
• Schakel bij het verplaatsen van het apparaat altijd
eerst de elektriciteit uit en neem de stekker uit het
stopcontact!
• Ga achter het apparaat staan. Pak met een hand het
zadel vast en met de andere het stuur. Plaats een voet
op de achtersteun. Kantel het apparaat zo dat het
op de transportwieltjes komt te staan. Rij het apparaat
op de transportwieltjes naar de andere plek. Laat het
apparaat langzaam zakken. Hou daarbij het stuur vast
en blijf achter het apparaat staan tot de trainer weer op
de grond staat.
BELANGRIJK! Extra voorzichtigheid is geboden bij
het verplaatsen van de trainer over een oneffen vloer of
over een drempel. Ook mag de trainer beslist nooit op de
wielen over een trap gereden worden, in dit geval moet
de trainer worden opgetild. Pas op dat de vloer niet
beschadigt wanneer u het toestel verplaatst. Bescherm
tere vloermaterialen zoals parketvloeren enz.
Plaats de trainer in een droge, stofvrije ruimte met
minimale temperatuurverschillen om storingen te
voorkomen.
TECHNISCHE
GEGEVENS
Lengte 98 cm
Breedte 53 cm
Hoogte 136 cm
Gewicht 32 kg
De F30 voldoet aan de eisen van EUs EMC Directieven
betreffende elektromagnetische compatibiliteit (89/336/
EEC) en elektrische apparatuur ontworpen voor gebruik
binnen bepaalde spanningslimieten (73/23/EEC). Daarom
is dit product met de CE label voorzien.
De F30 voldoet aan de EN-957-normen voor
trainingsapparatuur, precisie klasse HB. De nauwkeurigheid
van de meting van het vermogen wordt tijdens het
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com