Loading...
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen. De
weerstand kunt u instellen met het KEUZEWIEL.
2. VOORGEPROGRAMMEERDE PROGRAMMA’S
Het pro el van het voorgeprogrammeerde programma
wordt gedurende twee seconden getoond terwijl u
door de programma’s bladert. Selecteer het gewenste
voorgeprogrammeerde programma met behulp van het
KEUZEWIEL.
Stel een trainingstijd en/of streefafstand en/of
-energieverbruik en/of bovenste hartslaggrens in door
middel van het KEUZEWIEL.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen.
Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door
gebruik te maken van het KEUZEWIEL.
3. USER PROGRAMMA
Het programmapro el dat als laatste is gebruikt, verschijnt in
beeld. U kunt beginnen met trainen volgens uw persoonlijke
trainingsstreefdoelen die in het geheugen zijn opgeslagen
(door de START/STOP-knop in te drukken), of u kunt het
programma aanpassen. De balk met het programmapro el
(1/20) dat nu kan worden aangepast, knippert. Als u het
programma wilt aanpassen, pas dan de instellingen in de
knipperende balk aan en bevestig uw keuze. Vervolgens
gaat de volgende balk knipperen. Na de laatste balk
verschijnt de eerste balk weer op het scherm. Door 2
seconden lang de ENTER-knop ingedrukt te houden, voltooit
u de aanpassingen in het pro el. Nu is het programma
ingesteld met uw opgeslagen persoonlijke trainingsgegevens
(streefdoelen voor tijd, afstand, energieverbruik en hartslag-
grens). U kunt uw streefdoelen naar behoefte aanpassen.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen.
Tijdens de training kunt u de weerstand aanpassen door
gebruik te maken van het KEUZEWIEL.
4. HEART RATE CONTROL
Kies één van de vier verschillende trainingsintensiteiten
(55%, 75%, 90% of TARGET). Als u TARGET kiest, dan kunt u
een streefdoel voor uw hartslag invoeren.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen.
Tijdens de training zal de apparatuur automatisch de
weerstand aanpassen, zodat uw hartslagstreefdoel kan
worden bereikt en vastgehouden.
5. CONSTANT WATT
Stel een streefdoel in voor het vermogen in watt en een
streeftijd en/of -afstand en/of -energieverbruik en/of
bovenste hartslaggrens door middel van het KEUZEWIEL.
Start de training door de START/STOP-knop in te drukken.
Als u streefdoelen/streefdoelen heeft ingesteld, dan zullen
die streefdoelen/streefdoelen beginnen met aftellen.
Tijdens de training zal de apparatuur automatisch de
weerstand aanpassen, afhankelijk van uw trapsnelheid,
zodat het streefdoel voor het vermogen wordt bereikt en
vastgehouden. U kunt het streefvermogen veranderen
met het KEUZEWIEL.
6. RECOVERY
Begin met de herstelberekening na de training. Druk
hiervoor op de RECOVERY-knop. De berekening van
de herstelhartslag kan alleen worden gestart als de
hartslagmeting is ingeschakeld en de hartslagwaarde
wordt getoond op het scherm. Deze meting duurt 60
seconden. Na 60 seconden verschijnt op het scherm
uw herstelindex op een schaal van F1 tot F6 (F1 = beste
resultaat). Om terug te keren naar het hoofdmenu drukt u
één keer op de RECOVERY-knop.
7. BODY FAT
Druk op de BODY FAT-knop om te beginnen met de
meting. Houd beide handen op de handgrepen
en wacht gedurende 8 seconden. De meter toont
gedurende 30 seconden het adviessymbool voor
lichaamsvet, het percentage lichaamsvet en de BMI.
GEBRUIKERSGEGEVENS INSTELLEN
Net na het herstarten van de meter of het terugzetten
van de meter (lang ingedrukt houden), kunt u het
gebruikersmenu binnengaan. Selecteer de gebruiker
en bevestig uw keuze. Stel uw geslacht, leeftijd, lengte
en gewicht in. Bevestig uw keuze met het keuzewiel.
Gegevens over persoonlijke trainingsstreefdoelen (tijd,
afstand, energieverbruik, hartslaggrens) zullen worden
opgeslagen in het geheugen en standaard worden
opgehaald wanneer de betreffende gebruiker wordt
geselecteerd. Als u uw persoonlijke trainingsgegevens
aanpast, zullen deze veranderingen automatisch in het
geheugen worden opgeslagen.
AANVULLENDE OPMERKINGEN
1. Voor het instellen van de snelheid en afstand kunt u
kiezen voor metrische of Engelse eenheden. Dit kunt
u instellen door gebruik te maken van de KM/ML-
schakelaar die zich aan de achterkant van de meter
bevindt. Het elektriciteitssnoer moet opnieuw in het
stopcontact worden gestoken om de verandering
door te voeren.
2. Als u niet aan het trainen bent en er worden geen
knoppen ingedrukt, dan schakelt de meter na ca. vier
minuten automatisch over naar de slaapstand. Op het
scherm wordt de kamertemperatuur weergegeven.
3. Als de START/STOP-knop wordt ingedrukt, wordt
de training maximaal 4 minuten gepauzeerd. Als
de knop daarna opnieuw wordt ingedrukt, kunt u
doorgaan met de gepauzeerde trainingssessie en
kunt u hierbij gebruik maken van de eerder gebruikte
trainingsgegevens.
4. Het invoeren van trainingsstreefdoelen (tijd, afstand,
energieverbruik, hartslaggrens) is alleen mogelijk
wanneer het apparaat in de STOP-stand staat (niet
tijdens de training).
5. Als u uw gebruikersgegevens niet steeds wilt
veranderen als u begint met een training, druk
dan op START/STOP om het bewerken van de
gebruikersgegevens over te slaan. Op deze manier
wordt de training begonnen in de handmatige stand
(Manual).
6. Deze apparatuur kan niet worden gebruikt voor
therapeutische doeleinden.
7. Het energieverbruik wordt berekend op basis van
gemiddelde waarden. Het energieverbruik wordt
weergegeven in kilocalorieën. Om dit om te rekenen
in joules gebruikt u de volgende formule:
1 Kcal = 4,187 KJ.
8. Als u traint met een hartslagmeting (met een borstriem
of hartslagmeter in de handgrepen), kunt u een
maximale hartslaggrens instellen. Wanneer deze grens
wordt overschreven tijdens het trainen, zal de meter
een alarmsignaal afgeven.
21 F30 - GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com