Loading...
19 F30 - GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS
beschadiging van het elektriciteitssnoer of het apparaat
zelf.
Sluit het apparaat niet aan op een stroombron of
gebruik het apparaat niet in de buitenlucht of op
vochtige locaties.
• Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van hete
voorwerpen.
• Laat het elektriciteitssnoer niet onder het tapijt
doorlopen en plaats geen voorwerpen op het snoer.
Zorg er ook voor dat het snoer niet onder het apparaat
door loopt.
• Maak geen aanpassingen aan het snoer (bijvoorbeeld
verlengen) tussen de transformator en het apparaat.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALS NASLAGWERK
HET MONTEREN
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn:
Mocht er een onderdeel ontbreken, neem dan contact
op met uw Tunturi dealer onder vermelding van het
model, het serienummer van het apparaat en het
nummer van het ontbrekende onderdeel. Achter in deze
gids vindt u de onderdelenlijst. De verpakking bevat een
zakje met korrels die de apparatuur tijdens opslag en
transport heeft beschermd tegen vocht. Dit zakje kan na
het uitpakken van de etstrainer weggegooid worden.
De instructies links, rechts, voor en achter, zijn bepaald
zittend op de ets. Wij adviseren dat het apparaat wordt
geïnstalleerd door twee volwassen personen.
AFSTELLING
INSTELLEN VAN DE ZADELHOOGTE
Het zadel staat op de juiste hoogte als u, met een bijna
gestrekt been, met de holte van uw voet het pedaal in de
laagste stand kunt aanraken. Draai de vergrendelknop
een slag los. Hou het zadel met één hand vast en trek
met de andere hand de vergrendelknop naar u toe om
de stuurstang vrij naar boven en beneden te kunnen
verplaatsen. Heeft het zadel de juiste hoogte, laat dan de
knop los. Het zadel is nu op de juiste hoogte vergrendeld.
Draai de vergrendelknop weer vast. Door middel van de
schaalverdeling die is aangebracht op de zadelstang,
kunt u gemakkelijk onthouden wat voor u de juiste hoogte
van het zadel is.
BELANGRIJK! Controleer altijd, vóór u met trainen
begint, of de vergrendelknop goed is vastgedraaid!
Stel het zadel op de gewenste hoogte in en zet de
vergrendelknop weer vast door deze rechtsom te draaien.
DE STUURSTANG AFSTELLEN
Draai de knop voor op het stuur los en zet het stuur in de
stand die voor u het meest comfortabel aanvoelt. Draai
de knop goed vast. Met het ergonomische multigrip
stuur kunt u zowel rechtop als met voorover gebogen
bovenlichaam trainen. Houd de rug wel altijd recht, dus
niet bol of hol.
AFSTELLING VAN STEUNVOETEN
Als het apparaat niet stabiel staat, verdraai dan indien
nodig de stelschroeven onder de steunvoeten.
CONDITIETRAINEN
Trainen op een etstrainer is een uitstekende aerobe
training. Het basisidee is een voldoende lichte training die
langere tijd kan worden volgehouden. Aerobe training
bevordert het zuurstofopnamevermogen van het lichaam,
waardoor ook het uithoudingsvermogen en de conditie
verbeteren. Het menselijk vermogen tot het verbranden
van vet is afhankelijk van dit zuurstofopnamevermogen.
Aerobe training moet plezierig zijn. Een beetje transpireren
mag, maar buiten adem raken niet. Tijdens een oefening
moet u gewoon een gesprek kunnen voeren. Door
minstens drie keer per week 30 minuten te trainen, bouwt
u een basisconditie op die u vervolgens onderhoudt
door enkele keren per week te trainen. Vervolgens kunt
u uw conditie eenvoudig verbeteren door het aantal
trainingen op te voeren. Omdat een zware training voor
mensen met overgewicht belastend kan zijn voor hart
en bloedvaten is het verstandig te beginnen met een
langzame pedaalslag met geringe weerstand. Naarmate
de conditie toeneemt, kunnen snelheid en weerstand
geleidelijk worden opgevoerd.
HARTSLAG
Hartslag kan telemetrisch worden gemeten. De F30
heeft een ingebouwde hartslagontvanger. De hartslag
borstband is als accessoire verkrijgbaar bij uw Tunturi
dealer. Dit is het meest betrouwbare systeem, dat werkt
met een borstband met meerdere elektrodes waarvan de
gemeten waarden draadloos doorgeseind worden naar
de monitor.
HARTSLAGMETING MET HANDSENSOREN
De hartslag wordt gemeten door middel van twee
sensoren op de stuurstang. Wanneer beide handen op
de sensoren rusten, toont de display de hartslag van dat
moment. Een te droge of te vochtige huid verzwakken het
functioneren van de polsslagmeting.
BELANGRIJK
HARTSLAGMETING MET BORSTBAND
Als u een pacemaker gebruikt, mag u de borstband
alleen met toestemming van een arts gebruiken.
Wanneer u uw hartslag tijdens de training op deze manier
wilt controleren, moeten de geribbelde elektroden aan
de binnenzijde van de borstband vochtig gemaakt
worden (water). Plaats de zender juist onder de borst
met de elastische band strak genoeg om tijdens het
peddelen de elektroden contact te laten houden met
de huid, maar niet zo strak dat normaal ademen wordt
belemmerd. De zender geeft de hartslag automatisch
door aan de monitor die zich niet verder dan één meter
van de borstband mag bevinden. Wanneer de zender
verder van de monitor verwijderd is, wordt het signaal te
zwak om te ontvangen. Let er ook op dat niet meerdere
personen met een borstband om, binnen een straal
van 1,5 meter rond de monitor staan, want de monitor
ontvangt dan van elke elektrode een signaal en telt deze
dan bij elkaar op.
Denkt u eraan wat de trainingskleding betreft, dat
bepaalde in de kleding gebruikte vezels (zoals polyester
of polyamide) statische electriciteit veroorzaken, wat
bij de hartslagmeting problemen veroorzaken kan.
Denkt u eraan dat mobiele telefoons, een TV of andere
electronische apparaten een electromagnetisch veld om
zich heen vormen, wat bij de hartslagmeting problemen
veroorzaken kan.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com