Loading...
18
NEDERLANDS
INHOUD
OPMERKINGEN EN ADVIEZEN 18
HET MONTEREN 19
CONDITIETRAINEN 19
MONITOR 20
ONDERHOUD 22
VERPLAATSEN 22
TECHNISCHE GEGEVENS 22
WELKOM IN DE WERELD VAN
TUNTURI TRAINING!
Uw keuze toont aan, dat u echt in uw gezondheid en
conditie wilt investeren. Het bewijst ook, dat u kwaliteit
en stijl belangrijk vindt en waardeert. Met deze Tunturi
trainer heeft u een veilig, motiverend kwaliteitsproduct
als trainingspartner gekozen. Wat uw trainingsdoel ook is,
wij zijn ervan overtuigd dat de keuze van deze trainer de
juiste is om uw doel te bereiken. Meer informatie over het
gebruik van uw trainingsapparatuur en ef ciënte training
kunt u vinden op Tunturi’s website WWW.TUNTURI.COM
OPMERKINGEN
EN ADVIEZEN
Deze gids is een essentieel onderdeel van uw Tunturi
trainer. Lees deze gids zorgvuldig door vóórdat u begint
met monteren, gebruiken of onderhouden van uw Tunturi
trainer. Bewaar de gids op een handige plaats. U kunt er,
nu en in de toekomst, nuttige informatie uithalen die u
nodig heeft voor het gebruik en het onderhoud van de
apparatuur. Volg de instructies altijd met zorg op.
GEZONDHEID
Laat uw conditie door uw huisarts controleren voordat u
begint met trainen.
Bij misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale
symptomen moet u direct stoppen met de training en
een arts raadplegen.
• Om spierpijn te voorkomen, begint u de training met
een warming up en sluit u die af met cooling-down
langzaam etsen met geringe weerstand. U sluit de
training af met rek- en strekoefeningen.
DE TRAININGSRUIMTE
• De trainer is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Bij
gebruik buiten vervalt de garantie.
Plaats de trainer op een vlakke en stevige ondergrond.
Bescherm de vloer onder de trainer tegen beschadiging.
• Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de training, maar
zorg dat u niet op de tocht zit.
Tijdens de training is de toegestane gebruikstemperatuur
tussen +10º en +35°C; voor opslag gelden de
temperaturen tussen -15° en +40°C. De luchtvochtigheid
in de trainings- of opslagruimte mag nooit hoger dan
90% zijn.
HET GEBRUIK VAN DE TRAINER
Ouders en verzorgers van kinderen moeten er rekening
mee houden dat kinderen speels zijn en graag alles
uitproberen. Dit kan ertoe leiden dat de trainer wordt
gebruikt op een manier waarvoor deze niet bedoeld
is. Als kinderen de trainer mogen gebruiken moet u als
ouder of verantwoordelijke rekening houden met de
lichamelijke en psychische ontwikkeling en vooral de
aard van het kind. Vertel kinderen duidelijk hoe de trainer
moet worden gebruikt. Het is belangrijk om toezicht te
houden. De trainer is geen geval bedoeld als speelgoed.
Controleer voor de training of het apparaat goed
functioneert. Train nooit op een defect apparaat.
• De trainer mag uitsluitend door één persoon tegelijk
gebruikt worden.
• Pak bij het op- en afstappen de vaste handsteun vast.
• Draag tijdens de training de juiste kleding en geschikte
schoenen.
• Gebruik de trainer alleen als alle afschermingen en
omkastingen geplaatst zijn.
• Voer alleen die onderhoudsverrichtingen en afstellingen
uit die in deze handleiding beschreven
• zijn. Volg de onderhoudsinstructies van de handleiding
nauwkeurig op.
• Gebruik de trainer uitsluitend voor het doel waarvoor
deze is gemaakt en zoals hierna beschreven wordt.
• Zorg ervoor dat de monitor niet met water in aanraking
komt. Veeg de monitor altijd af met een zachte en
absorberende doek als er zweetdruppels op gevallen
zijn. Reinig de monitor niet met oplosmiddelen.
• Druk op de toetsen met uw vingertoppen; nagels
kunnen de toetsmembranen beschadigen.
• Houd de monitor uit de zon; door zonlicht kunnen
kleuren van de monitor verbleken.
• De trainer is geschikt voor personen met een
lichaamsgewicht tot maximaal 135 kg.
Nadere informatie over de garantie op uw
trainingstoestel vindt u in het bijgesloten garantieboekje.
De garantie vervalt bij schade ontstaan tijdens de
verzending of door het niet volgen van de in deze
handleiding gegeven instructies betreffende het
monteren, afstellen en onderhoud van het apparaat.
VEILIGHEID BIJ UNITS MET ELEKTRISCHE
STROOMTOEVOER.
Voordat het apparaat wordt aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk moet u ervoor zorgen dat het
plaatselijke voltage past bij het voltage dat staat
aangegeven op de typeplaat: het apparaat werkt op
230 Volt of 115 Volt (Noord-Amerikaanse versie).
BELANGRIJK! Gebruik geen verlengsnoeren bij
het aansluiten van de apparatuur op het
elektriciteitsnetwerk. Schakel altijd de stroom uit en
verwijder de stekker van het apparaat altijd onmiddellijk
na het trainen uit het stopcontact!
Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok
of verwondingen bij mensen te beperken:
• De apparatuur mag nooit onbemand worden
achtergelaten als deze is aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk. Verwijder de stekker van het
apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet wordt gebruikt, vóór het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden of reparaties en wanneer
het apparaat wordt verplaatst.
• Gebruik het apparaat niet als dit is afgedekt onder
een deken of ander brandbaar materiaal. Dit kan
oververhitting en brand, elektrische schokken of
verwondingen veroorzaken.
Sluit het apparaat niet aan op een stroombron, of
gebruik het apparaat niet als er enige sprake is van
NEDERLANDS
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com