Loading...
71
Finsk
Lisätietoa laitteen omistajalle
Pakkauksen hävittäminen
Lainsäädäntö ohjeistaa meitä vähentämään
kaatopaikoille toimitetun jätteen määrää. Sen vuoksi
pyydämme sinua toimittamaan kaikki pakkausjätteet sitä
varten tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.
Laitteen hävittäminen käyttoiän päättyessä
Me Tunturilla toivomme, että iloitset kuntolaitteestasi
vuosia. Jokainen kuntolaite tulee kuitenkin aikanaan
oman käyttöikänsä loppuun. Kotitalouksien sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua käsittelevien eurooppalaisten
määräysten (WEEE) mukaan sinun kuuluu toimittaa
kuntolaitteesi sitä varten tarkoitettuun keräyspaikkaan.
Tekniset tiedot
Parametri Mittayksikkö Arvo
Pituus cm
inch
197
77,6
Leveys cm
inch
50
19.7
Korkeus cm
inch
66
26
Paino kg
lbs
46.4
102.3
Suurin sallittu
käyttäjän paino
kg
lbs
135
300
Sovitin
Jännite
Virta V
Ma. 6V-DC
500 Ma.
Takuu
TTakuuehdot
Kuluttajalla on sovellettavan kulutustavaroiden kauppaa
koskevan kansallisen lainsäädännön mukaiset lailliset
oikeudet, eikä takuulla rajoiteta näitä oikeuksia.
Omistajan Takuu on voimassa vain, mikäli laitetta
käytetään Tunturi New Fitness BV:n kyseiselle laitteelle
sallimassa käyttöympäristössä. Kunkin laitteen sallittu
käyttöympäristö mainitaan laitteen käyttöohjeessa.
Takuuehdot
Takuuehdot tulevat voimaan tuotteen ostopäivästä
lukien. Takuuehdot voivat olla erilaiset eri maissa, joten
pyydä takuuehdot paikalliselta jälleenmyyjältä.
Takuun kattavuus
Missään olosuhteissa Tunturi New Fitness BV tai
Tunturi-jälleenmyyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti
aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten käyttöhyödyn
tai tulojen menetyksestä taikka muista taloudellisista
seurausvahingoista.
Takuun tajoitukset
Takuu kattaa työstä ja materiaalista johtuvat
virheet kuntolaitteessa, joka on alkuperäisessä
kokoonpanossaan.
Takuu koskee vain virheitä, jotka ilmenevät normaalissa
ja laitteen mukana tulleen ohjekirjan mukaisessa
käytössä edellyttäen, että Tunturin asennus-, huolto-
ja käyttöohjeita on noudatettu. Tunturi New Fitness
BV:n ja Tunturin jälleenmyyjät eivät vastaa virheistä,
jotka aiheutuvat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa
ulkopuolella olevista seikoista. Takuu on voimassa
vain niissä maissa, joissa Tunturi New Fitness BV:llä
on valtuutettu maahantuoja. Takuu ei koske sellaisia
kuntolaitteita tai osia, joita on muutettu ilman Tunturi
New Fitness BV:n suostumusta. Takuu ei koske virheitä,
jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, virheellisestä
käytöstä, käytöstä olosuhteissa, joihin kuntolaitetta
ei ole tarkoitettu, korroosiosta tai lastaus- tai
kuljetusvahingoista.
Takuu ei koske käyttöääniä, jotka eivät olennaisesti
haittaa laitteen käyttöä eivätkä johdu laitteessa olevasta
virheestä.
Takuu ei myöskään sisällä kunnossapitotoimenpiteitä,
kuten puhdistusta, voitelua tai sen osien normaalia
tarkistamista, eikä sellaisia asennustoimenpiteitä,
jotka asiakas voi suorittaa itse ja jotka eivät edellytä
erityistä kuntolaitteen purkamista / kokeamista. Tällaisia
toimenpiteitä ovat esim. mittareiden, polkimien tai
muiden vastaavien yksinkertaisten osien vaihdot.
Muun kuin valtuutetun Tunturi-edustajan suorittamia
takuukorjauksia ei korvata. Laitteen käyttöohjeen
noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun
raukeamisen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com