Loading...
70
Finsk
on henkilökohtainen, eikä suoraan verrattavissa
muiden tuloksiin. Palautussykkeen mittauksen
luotettavuuden parantamiseksi pyri aina vakioimaan
mittaustapahtuma mahdollisimman tarkasti;
aloita mittaus mahdollisimman tarkasti samalta
syketasolta. Pysy mahdollisimman liikkumatta
paikallasi koko mittauksen ajan.
- Palautussykemittauksesta siirryt takaisin
yleisnäyttöön painamalla RESET-painiketta; mittari
siirtyy yleisnäyttöön automaattisesti minuutin
kuluttua mittauksen päättymisestä.
Puhdistus ja huolto
Laite ei vaadi erityishuoltoa. Laite ei vaadi
uudelleenkalibrointia kokoonpanon, käytön ja ohjeiden
mukaan suoritetun huollon jälkeen.
VAROITUS
Irrota adapteri ennen puhdistusta ja huoltoa.
Älä käytä liuottimia laitteen puhdistukseen.
- Puhdista laite pehmeällä, imukykyisellä kankaalla
jokaisen käytön jälkeen.
- Tarkista säännöllisesti kaikkien ruuvien ja mutterien
olevan tiukasti kiinni.
- Voitele nivelet tarvittaessa.
- Puhdista kiskojen sisäpinnat tarvittaessa, jotta istuin
liikkuu mahdollisimman tasaisesti ja äänettömästi.
Tarvittaessa voit parantaa istuimen liikettä lisäämällä
kiskojen pintaan
- parafiinia.
Viat ja häiriöt
Huolimatta jatkuvasti laadunvarmistuksesta laitteessa
voi tapahtua yksittäisen osan aiheuttamia vikoja
ja häiriöitä. Useimmissa tapauksissa viallisen osan
vaihtaminen on riittävää
- Jos laite ei toimi normaalisti, ota välittömästi yhteys
jälleenmyyjään.
- Anna jälleenmyyjälle laitteen malli- ja sarjanumero.
Kerro ongelman luonne, käyttöolosuhteet ja
ostopäivä.
Kuljetus ja säilytys
VAROITUS
Irrota adapteri ennen kuljetusta ja varastointia.
Vähintään kahden henkilön on kannettava ja
siirrettävä laitetta.
- Seisokaa laitteen edessä sen kummallakin
puolella ja tarttukaa tiukasti kiinni käsitangoista.
Nostakaa laitetta siten, että laitteen takapää on
pyörillä. Siirtäkää laite ja laskekaa se varovasti
alas. Asettakaa laite suojajalustalle lattiapinnan
vaurioiden estämiseksi.
- Siirrä laitetta varovasti epätasaisilla pinnoilla. Älä
siirrä laitetta yläkertaan pyöriä käyttäen. Suorita
siirto kahvatuista kantaen.
- Säilytä laitetta kuivassa, mahdollisimman
tasalämpötilaisessa paikassa.
R50-soutulaitteen voi nostaa tilaa säästävään
sailytysasentoon seuraavasti:
- Löysää eturungon alla olevaa lukitusnuppia, paina
eturunkoa hieman alaspäin ja vedä lukitusnuppia
ylöspäin.
- Avaa vasemmalla puolella oleva lukitussalpa
painamalla kielekettä sivulle. Nosta samalla
eturunko ylös.
- Laske eturunko varovasti kiskojen väliin. Varmista,
että eturunko on lukittunut.
- Tartu soutulaitteen takaosan poikkiputkeen ja nosta
laite pystyyn etupään tukijalkojen varaan.
Säilytä soutulaitetta säilytysasennossa seinää vasten
siten, ettei eturunko vahingossa avattaessa pääse
kaatumaan
kenenkään päälle. TÄRKEÄÄ! Laitteen mukana on
toimitettu lenkki ja koukku, joiden avulla soutulaite
pysyy tukevasti säilytysasennossa. Valitse sopiva
säilytyspaikka soutulaitteellesi seinän vierestä ja
kiinnitä koukku tukevasti seinään oikealle korkeudelle.
Nosta soutulaite säilytysasentoon koukun eteen. Laita
soutulaitteen mukana toimitettu lenkki laitteen takaosan
poikkiputken ympäri ja kiinnitä lenkki koukkuun.
Säilytysasennossa
olevaa soutulaitetta ei saa käyttää kiipeilytelineenä!
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com