Loading...
69
Finsk
- TIME = aseta harjoitukselle haluamasi kesto + /-
painikkeilla. MODE-painikkeella siirryt seuraavaan
asetukseen.
- DISTANCE = aseta harjoitukselle haluamasi matka
Up / Down -painikkeilla. MODEpainikkeella siirryt
seuraavaan asetukseen.
- KCAL = aseta harjoitukselle haluamasi
energiankulutuksen tavoitearvo Up / Down
-painikkeilla. MODE- painikkeella siirryt seuraavaan
asetukseen.
- PULSE = aseta harjoituksen aikaiselle sykearvolle
yläraja Up / Down -painikkeilla: näytössä on sydän ja
nuoli ylös-symbolit. Paina MODE-painiketta, jolloin
siirryt sykearvon alarajan asetukseen: näytössä on
sydän ja nuoli alas-symbolit.
- Aseta harjoituksen aikaiselle sykearvolle alaraja Up /
Down -painikkeilla. Mikäli sykearvosi ylittää asetetut
rajat, mittari osoittaa tämän vilkuttamalla kyseisen
rajan nuolta näytössä. Tämän jälkeen palaat MODE-
painikkeella harjoitusajan (TIME) asetukseen.
- Voit aloittaa harjoituksen painamalla START / STOP-
painikketta. Aloita soutaminen ja säädä tarvittaessa
vastustasoa harjoituksen aikana.
- Voit keskeyttää harjoituksen painamalla START/
STOP-painiketta (mittarin näytössä teksti Over).
Ohjelman tiedot säilyvät 5 minuuttia mittarin
muistissa, joten voit jatkaa keskeyttämääsi
harjoitustasi painamalla uudestaan START / STOP-
painiketta.
- Voit lopettaa harjoituksen painamalla RESET-
painiketta mittarin ollessa keskeytystilassa.
- Mikäli olet asettanut tavoitearvon, mittari antaa
äänimerkin ja näyttöarvo alkaa vilkkua tavoitearvon
täytyttyä. Nollaa näyttö painamalla ensin START/
STOP-painiketta ja sen jälkeen RESET-painiketta.
Target HR harjoitus
(VAKIOSYKE)
Target HR-harjoituksessa asetat haluamasi
vakiosyketason; harjoituksen aikana laite huolehtii
automaattisesti siitä, että asettamasi syketaso säilyy
harjoitusnopeudesta
riippumatta.
- Paina Up / Down painiketta, kunnes
päänumeronäytön alla on teksti Target HR.
- Aseta haluamasi vakiosyketaso harjoitukselle
painamalla MODE-painiketta. Näyttöön tulee teksti
PULSE sekä sydän ja nuoli ylös / alassymbolit. Voit
asettaa tavoitesyketason Up / Down -painikkeilla.
MODE-painikkeella siirryt seuraavaan asetukseen.
- TIME = aseta harjoitukselle haluamasi kesto + /-
painikkeilla. MODE-painikkeella siirryt seuraavaan
asetukseen.
- DISTANCE = aseta harjoitukselle haluamasi matka
Up / Down -painikkeilla. MODEpainikkeella siirryt
seuraavaan asetukseen.
- KCAL = aseta harjoitukselle haluamasi
energiankulutuksen tavoitearvo Up / Down
-painikkeilla. MODE-painikkeella palaat harjoituksen
keston (TIME) asetukseen.
- Aloita harjoitus painamalla START /
STOPpainikketta. Aloita soutaminen ja säädä
tarvittaessa vakiosyketasoa harjoituksen aikana Up /
Down painikkeilla.
- Voit keskeyttää harjoituksen painamalla START /
STOP-painiketta (mittarin näytössä teksti Over).
Ohjelman tiedot säilyvät 5 minuuttia mittarin
muistissa, joten voit jatkaa keskeyttämääsi
harjoitustasi painamalla uudestaan START / STOP-
painiketta.
- Lopeta harjoitus painamalla RESETpainiketta
mittarin ollessa keskeytystilassa.
- Mikäli olet asettanut tavoitearvon, mittari antaa
äänimerkin ja näyttöarvo alkaa vilkkua tavoitearvon
täytyttyä. Nollaa näyttö painamalla ensin START/
STOP-painiketta ja sen jälkeen RESET-painiketta.
Harjoitusprofilit
- Paina mittarin käynnistyttyä + tai - painiketta
kunnes mittarin näyttöön tulee profiilitunnus (P1-
P8) sekä profiiilimuoto. Kaikki profiilit ovat ns.
vakiotehoprofiileja: mitä nopeammin soudat, sitä
nopeammin etenet mittarin mittaamassa matkassa.
Kaikkien profiilien valmiiksi asetettu kesto on 20
minuuttia.
- Valitse haluamasi profiili Up / Down painikkeilla.
Painamalla MODE-painiketta pääset
harjoitusprofiilin ajan asetukseen: Up / Down
painikkeilla voit asettaa ajan 5 minuutin portain
välillä 10:00- 90:00 minuuttia.
- Aloita harjoitus painamalla START / STOPpainiketta.
Aloita soutaminen. Voit muuttaa harjoituksen aikana
sen profiiliosuuden vastustasoa, jota parhaillaan
suoritat painamalla Up / Down painikkeita: +
painike lisää vastusta, - painike vähentää sitä.
- Voit keskeyttää harjoituksen painamalla START /
STOP-painiketta (mittarin näytössä teksti Over).
Ohjelman tiedot säilyvät 5 minuuttia mittarin
muistissa, joten voit jatkaa keskeyttämääsi
harjoitustasi painamalla uudestaan START / STOP-
painiketta.
- Voit lopettaa harjoituksen painamalla RESET-
painiketta mittarin ollessa keskeytystilassa. Mikäli
suoritat profiilin loppuun, mittari antaa äänimerkin
ja näyttöarvo alkaa vilkkua tavoitearvon täytyttyä.
Nollaa näyttö painamalla ensin START/STOP-
painiketta ja sen jälkeen RESET-painiketta.
Recovery
PALAUTUSSYKKEEN MITTAUS
Mittaa palautussykkeesi harjoituksen päätteeksi.
- Palautussykkeen mittaukseen siirryt painamalla
RECOVERY-näppäintä. Näyttöön tulee teksti
Recovery.
- Mittaus alkaa automaattisesti ja kestää kaksi
minuuttia.
- Mittausjakson päätteeksi näyttöön ilmestyy
sykkeen palautumissuhde prosenttilukuna. Mitä
pienempi lukema on, sitä paremmassa kunnossa
olet. Huomaa, että tuloksesi on suhteessa
mittauksen alkuhetken syketasoon, ja että tuloksesi
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com