Loading...
68
Finsk
DOWN (valintapyörä)
- Kasvattaa vastusta harjoituksen aikana.
- Kääntämällä valintapyörää vastapäivään pienennät
arvoa.
Kyseinen painike on myös vetokapulan
kaukosäätimessä.
RECOVERY
- Palautussykkeen mittaus
START / STOP
- Harjoituksen aloitus ja keskeytys
Vetokapulan painikkeet (kuva D-2)
Kyseiset painikkeet siirtävät vain yksittäiset painallukset
mittarille, mittari ei tunnista
niiden pidempää painallusta.
Mikäli vetokapulan painikkeet eivät toimi, tarkista ensin
että laite on kiinnitetty verkkovirtaan. Resetoi tämän
jälkeen kauko-ohjaintoiminto painamalla kaikkia kolmea
vetokapulan painiketta yhtäaikaisesti viiden sekunnin
ajan. Testaa tämän jälkeen vetokapulan painikkeiden
toiminta.
Huomaa, että vetokapulan sisällä on paristo. Mikäli
vetokapulan painikkeet eivät toimi, vaihda paristo ja
varmista, että paristo tulee paikalleen oikein päin.
Huomaa, että kotikäytössä paristo kestää kuitenkin
useita vuosia.
HUOMAUTUS
Kun lopetat harjoituksen, palauta vetokapula paikalleen
pidikkeeseen. Älä koskaan irroita otetta vetokapulasta
kesken soutuliikkeen!
* Kyseinen painike on myös vetokapulan
kaukosäätimessä.
Näytön toimintojen selitys
STROKES (vetonopeus/min)
Vetojen määrä / min., lisäksi lukemanäytön alla on
pylväs, joka osoittaa vetonopeutta
HARJOITUSAIKA
00:00- 99:59: mittaus 1 sekunnin välein, h1:40-h9:59
mittaus 1 minuutin välein
HARJOITUSPULSSI
Sydän-symboli vilkkuu mitatun pulssin tahdissa. Näytön
nuoli-symbolit osoittavat, mikäli pulssi ylittää asetetun
ylärajan tai alittaa asetetun alarajan
HARJOITUSMATKA (KM / MILE)
0-9999 m, 10-99.99 km
5. SPEED (ajanotto 500 m:n matkalle, kmh ) 0-9.59 aika
/ 500 m
ENERGIANKULUTUS (KCAL)
Arvioitu kokonaisenergiankulutus harjoituksen aikana,
0-9999 kcal
KELLO (CLOCK)
Reaaliaikakello
LÄMPÖMITTARI (TEMP C )
Huonelämpötilan mittari, Celsius
KOSTEUSMITTARI (HUMIDITY %)
Huonekosteuden mittari, 0-100 %
KUMULATIIVINEN SYKENÄYTTÖ
Mikäli harjoituksessa käytetään sykemittausta, näyttöön
tulee sykkeen harjoituksen aikana muodostama profiili
PÄÄNUMERONÄYTTÖ
Valittu harjoitusarvo näkyy suurilla numeroilla mittarin
keskellä; muita harjoitusarvoja voi samalla seurata
ylärivin
numeronäytöistä
Toiminta
Laitteen kytkeminen päälle
- Laita pistotulppa pistorasiaan, tietokone käynnistyy
ja näyttää LCD:llä kaikki segmentit 2 sekuntia.
- Voit aktivoida virransäästötilassa olevan konsolin
painamalla mitä tahansa näppäintä.
Kellon asettaminen
- Nollaa mittari painamalla ja pitämällä painettuna
MODE-painiketta ja RESETpainiketta 2 sekuntia.
- Aseta kello painamalla UP-painiketta tai DOWN-
painiketta.
Ohjelmat
Manual harjoitus
Manual-harjoituksessa voit säätää vastustasoa
harjoituksen aikana säätönupin avulla.
- Voit aloittaa harjoituksen heti painamalla START /
STOP-painiketta. Säädä vastustasoa harjoituksen
aikana säätönupin avulla.
- Voit aloittaa harjoituksen asettamalla tavoitearvoja
harjoitukselle. Paina Up / Down painiketta, kunnes
päänumeronäytön alla on teksti Manual.
- Paina MODE-painiketta, jolloin pääset
tavoitearvojen asetuksiin.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com