Loading...
63
Svenska
Garantin gäller ej för redskap eller delar som har
ändrats utan Tunturi New Fitness BV:s godkännande.
Garantin gäller ej för fel som beror på normalt slitage,
felaktig användning, användning i förhållanden som
inte är avsett för redskapet, korrosion eller lastnings-
och transportskador.
Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning
såvida dessa inte väsentligt hindrar utrustningens
användning eller har orsakas av ett fel i utrustningen.
Garantin gäller inte för underhållsarbete, som
rengöring, smörjning eller normal kontroll av
komponenterna och inte heller för monteringsarbete
som kunden själv kan göra och som inte kräver att
redskapet plockas isär/sätts ihop. Det gäller till exempel
byte av mätare, trampor eller andra motsvarande
enkla delar. Garantireparationer utförda av andra
än en godkänd Tunturi-representant,ersätts inte.
Ifall instruktionerna i manualen inte följs upphävs
produktens garanti.
Försäkran från tillverkaren
Tunturi New Fitness BV försäkrar att produkten uppfyller
följande standarder och direktiv:
EN 957 (HB), 89/336/EEG. Produkten är därför CE-
märkt.
01-2017
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nederländerna
Friskrivning
© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alla rättigheter förbehållna.
Produkten och handboken kan komma att ändras.
Specifikationer kan ändras utan förvarning.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com