Loading...
62
Svenska
VARNING
En ring och en hake medföljer för att låsa roddmaskinen
i förvaringsläge. Välj en lämplig förvaringsplats längs
med en vägg och sätt fast haken ordentligt i rätt höjd
på väggen. Lyft upp roddmaskinen till
förvaringsläge framför haken. Trä ringen runt tvärbalken
och koppla ihop ringen och haken. Gå inte på
roddmaskinen när den är i förvaringsläge!
Ytterligare information
Bortskaffande av förpackning
Riktlinjer från myndigheter uppmanar att vi minskar
mängden avfall som placeras i deponier. Vi ber dig
därför att borstskaffa allt förpackningsavfall på ett
ansvarsfullt sätt på allmänna återvinningscentraler.
Bortskaffande av uttjänt redskap
Vi på Tunturi hoppas att du får många års trevlig
användning av ditt träningsredskap. Men det kommer
en tid när ditt träningsredskap är uttjänt. Enligt den
europeiska WEEE-lagstiftningen, ansvarar du för korrekt
bortskaffande av ditt träningsredskap på en allmän
återvinningsanläggning.
Teknisk information
Parameter Måttenhet Värde
Längd cm
inch
197
77,6
Bredd cm
inch
50
19.7
Höjd cm
inch
66
26
Vikt kg
lbs
46.4
102.3
Max användarvikt kg
lbs
135
300
Adapter
Spänning
Strömstyrka 6V-DC
500 Ma.
Garanti
Garantivillkor
Konsumenten har rätt att tillämpa de nationellt
lagstadgade rättigheterna gällande konsumentvaror
och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter.
Ägargarantin är giltig endast om Tunturis
träningsredskap används i de miljöer som tillåts
enligt Tunturi. Vilka miljöer som är tillåtna står i
träningsredskapets bruksanvisning.
Garantivillkor
Garantivillkoren börjar att gälla från inköpsdatumet.
Garantivillkoren kan variera mellan olika länder.
Kontakta en lokal återförsäljare om garantivillkoren.
Garantins omfattning
Oavsett omständigheter, ansvarar inte Tunturi New
Fitness BV eller Tunturis återförsäljare för uppkomna
personskador som påverkar köparen, och som innebär
inkomstförlust eller andra ekonomiska följdverkningar.
Gegränsninggar i garantin
Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt att
redskapet är i originalmonterat skick.
Garantin gäller endast fel som uppstår vid normalt
bruk och då den använts enligt Tunturis instruktioner
gällande montering, skötsel och användning. Tunturi
New Fitness BV och Tunturis återförsäljare ansvarar ej
för fel som uppkommer utanför deras kontroll.
Garantin gäller endast redskapets ursprungliga ägare
och är gällande endast i de länder där det ifnns en
godkänd Tunturi New Fitness BV återförsäljare.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com