Loading...
61
Svenska
Recovery
mätningen av återhämtningspulsen
Mäta återhämtningspulsen efter träningen.
- Mätningen kan du börja med att trycka på knappen
RECOVERY. På displayen står “Recovery”.
- Mätningen börjar automatiskt och varar två minuter.
- Till slutet av mätningen visar displayen pulsens
återhämtningsrelation som procenttal. Ju mindre
avläsning, desto bättre kondition har du. Beakta
att dina resultater befinner sig i en relation till
inledningsmomentens pulsnivå och att dina
resultater är personliga prestationer som inte
kan direkt jämföras med andras resultater. För
att förbättra tillförlitligheten i mätningen av
återhämtningspulsen bör du sträva efter att alltid
göra mätningen på samma sätt och så noggrant
som möjligt; börja mätningen så exakt som möjligt
vid samma pulsnivå.
- Återvändningen från aterhämtningsmätningen sker
genom att trycka på knappen RESET; för övrigt
återgår mätaren till den allmänna displayen en
minut efter återhämtningsmätningen slutförts.
Rengöring och underhåll
Utrustningen kräver inte något särskilt underhåll.
Utrustningen kräver inte omkalibrering när den
monteras, används eller servas i enlighet med
instruktionerna.
VARNING
Innan rengöring och underhåll, avlägsna
adaptern.
Använd inte lösningsmedel för att rengöra
utrustningen.
- Rengör utrustningen med en mjuk och
absorberande trasa efter varje nvändning.
- Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar
är åtdragna.
- Smörj vid behov.
- Rengör insidan av rälsen vid behov så att sitsen
glider så lätt och tyst som möjligt. Du kan också få
sitsen att glida lättare genom att applicera paraffin
på rälsytorna om det behövs.
Fel och funktionsstörningar
Trots ständig kvalitetskontroller, kan fel och
funktionsstörningar inträffa som orsakas av enstaka
delar. I de flesta fallen räcker det med att byta ut den
felaktiga delen.
- Om utrustningen inte fungerar korrekt, kontakta
omedelbart återförsäljaren.
- Lämna utrustningens modellnummer och
serienummer till återförsäljaren. Ange problemets
art, förhållanden vid användning och inköpsdatum.
Transport och lagring
VARNING
Innan transport och förvaring, avlägsna adaptern.
Var två om att bära och förflytta utrustningen.
- Stå framför utrustningen på vardera sidan och ta ett
fast grepp i handtagen. Lyft utrustningens framsida
så att baksidan lyfts på hjulen. Förflytta utrustningen
och sätt ner den försiktigt. Placera utrustningen
på en skyddande grund för att förhindra att golvet
skadas.
- Förflytta utrustningen försiktigt över ojämna ytor.
Förflytta inte utrustningen till övervåningen med
hjulen, utan bär utrustningen med handtagen.
- Förvara utrustningen på en torr plats med så liten
temperaturvariation som möjligt.
Roddmaskinen R50 kan lyftas upp för att spara plats på
följande sätt:
- Lossa låspinnen under framramen, tryck ner ramen
något och dra låspinnen uppåt.
- Lossa spärren på vänster sida genom att trycka
reglaget i sidled. Lyft samtidigt upp framramen.
- Skjut försiktigt ner framramen mellan rälsarna.Se till
att framramen är låst.
- Grip tag i tvärbalken på den bakre änden av
roddmaskinen och lyft upp redskapet i upprätt läge
så att den stöds av stödbenen på framänden.
Förvara roddmaskinen mot en vägg och se till att
framramen inte kan falla ner och orsaka skada.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com