Loading...
58
Svenska
Hur man ror
Hämta
Böj framåt med raka armar och
rak rygg..
Uppstart
Tryck ifrån med benen medan
armarna fortsätter vara raka
Avslut
Dra bakåt med armarna och
benen och gunga bakåt med
höfterna..
Retur
Överkroppen fälls framåt över
höfterna i en rörelse framåt.
Hämta
Återvänd till startpositionen och
börja om med rörelsen
Hämta - Uppstart
Påbörja draget i främre position och tryck kraftigt bakåt
med benen medan armarna och ryggen behålls raka.
Avslut
Börja att dra armarna bakåt när de passerat knäna och
fortsätt med draget bakåt över höfterna.
Retur
Återvänd till startpositionen och återupprepa rörelsen
Användning
Ställa in klockan
- Tryck på och håll ner knappen MODE och RESET i
två sekunder för att återställa mätaren.
- Tryck på knappen UP eller DOWN för att ställa in
klockan.
Panel (Fig. D-1)
OBS
Skydda panelen från direkt solljus.
Torka av panelens yta när den är täckt av
svettdroppar.
Luta dig inte mot panelen.
Vidrör endast displayen med din fingertopp. Var
noga med att inte dina naglar eller vassa föremål
vidrör displayen.
ANMÄRKNING
Panelen övergår till viloläge när utrustningen inte
har använts på 4 minuter.
Förklaring av knappar
MODE
- Välja målsättningsvärdena.
Denna knapp finns också på fjärrkontrollen på
dragstången.
RESET
- Nollställa träningsvärdena, sluta träning och återställ
allmänna displayen
UP
- Öka motståndet.
- Vrid reglaget medurs för att öka värdet.
Denna knapp finns också på fjärrkontrollen på
dragstången.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com