Loading...
57
Svenska
dina muskler varva ned. Den är en upprepning av
uppvärmningsövningen, t.ex. minska ditt tempo,
fortsätt i ca 5 minuter. Stretchövningarna ska nu
upprepas. Kom ihåg att inte tvinga eller trycka in
musklerna i stretchövningen.
När du blir mer vältränad, kan du träna längre och
hårdare. Vi rekommenderar att träna minst tre gånger i
veckan, och, om möjligt, fördela dina träningstillfällen
jämnt under hela veckan.
Muskeltoning
För att tona musklerna när du använder
träningsredskapet, måste du ställa in en ganska hög
belastning. Detta belastar benmusklerna mer och kan
innebära att du inte kan träna så länge som du vill.
Om du även försöker förbättra din kondition, måste du
ändra ditt träningsprogram. Du bör träna som vanligt
under uppvärmnings- och nedvarvningsfaserna, men
mot slutet av träningsfasen kan du öka belastningen
så att dina ben får jobba hårdare. Du måste minska
hastigheten för att hålla pulsen i målzonen.
Viktminskning
Den viktigaste faktorn här är hur mycket du anstränger
dig. Ju hårdare och längre du tränar, desto fler kalorier
bränner du. Detta är i princip detsamma som om du
tränade för att förbättra din kondition, skillnaden är
målet.
Hjärtfrekvens
Hjärtfrekvensmätning
(pulsbälte)
Den mest exakta mätningen av hjärtfrekvensen
uppnås med ett pulsbälte. Hjärtfrekvensen mäts av
en hjärtfrekvensmottagare i kombination med ett
pulsbälte med sändare. Korrekt pulsmätning kräver att
elektroderna på sändarbältet är en aning fuktiga och
i ständig kontakt med skinnet. Om elektroderna är för
torra eller för fuktiga kan pulsmätningen bli mindre
exakt.
VARNING
Kontakta en läkare innan du använder ett
pulsbälte om du har pacemaker.
OBS.
Om det finns flera enheter för
hjärtfrekvensmätning bredvid arandra, kontrollera
att avståndet mellan dem är minst 2 meter.
Om det bara finns en hjärtfrekvensmottagare
och flera hjärtfrekvenssändare, kontrollera
att bara en person med sändare är inom
mottagningsområdet.
ANMÄRKNING
Bär alltid pulsbältet under dina kläder, i
direktkontakt med huden. Bär inte pulsbältet
utanpå kläderna. Om du bär pulsbältet utanpå
kläderna kommer det inte att bli någon signal.
Om du har ställt in en begränsning av
hjärtfrekvensen för din träning, kommer ett larm
att ljuda när den överskrids.
Sändaren sänder hjärtfrekvensen till panelen upp
till ett avstånd på 1,5 meter. Om elektroderna
inte är fuktiga, kommer inte hjärtfrekvensen att
visas på displayen.
Vissa klädfibrer (t.ex. polyester eller polyamid)
skapar statisk elektricitet som kan förhindra en
korrekt mätning av hjärtfrekvensen.
Mobiltelefoner, tv-apparater och andra elektriska
apparater skapar ett elektromagnetiskt fält
som kan förhindra en korrekt mätning av
hjärtfrekvensen.
Maximal hjärtfrekvens
(under träning)
Den maximala hjärtfrekvensen är den högsta
hjärtfrekvens en person säkert kan få vid träning.
Följande formel används för att beräkna den
genomsnittliga maximala hjärtfrekvensen: 220 - ÅLDER.
Den maximala hjärtfrekvensen varierar från person till
person.
VARNING
Kontrollera att du inte överskrider din maximala
hjärtfrekvensen under din träning. Kontakta en
läkare om du tillhör en riskgrupp.
Nybörjarnivå
50-60% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar nybörjare, viktväktare, konvalescenter och
personer som inte har tränat på länge. Träna åtminstone
tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången.
Avanceradnivå
60-70% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar personer som vill förbättra och underhålla
konditionen. Träna åtminstone tre gånger i veckan, 30
minuter åt gången.
Expert
70-80% av den maximala hjärtfrekvensen
Passar de mest vältränade, som är vana vid långa och
tunga träningspass.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com