Loading...
56
Svenska
- Låt bara en person åt gången använda
utrustningen. Utrustningen får inte användas av
personer som väger mer än 135 kg (300 lbs).
- Öppna inte utrustningen utan att kontakta din
återförsäljare.
Description
Din roddmaskin är en stationär träningsmaskin som
används för att simulera rodd utan att orsaka kraftigt
tryck lederna.
Montering (Fig. B)
VARNING
Om någon del saknas, kontakta din
återförsäljare..
Var två om att bära och förflytta utrustningen.
OBS.
Placera utrustningen på en stabil och jämn yta.
Placera utrustningen på en skyddande grund för
att förhindra att golvet skadas.
Lämna åtminstone 100 cm fritt runt utrustningen.
- Roddmaskinen levereras i låst läge.
- Skjut framröret på ramen uppåt och framåt.
- Dra upp låspinnen och skjut samtidigt framröret
neråt med draglinans skydd.
- Lossa låspinnen och se till att framröret är låst i
framåtläge.
- Skruva alltid fast låspinnen innan du börjar använda
redskapet.
Justera mätaren så att den befinner sig i rätt läge för
träning.
Strömförsörjning (fig. C)
Träningsredskapet försörjs av en extern strömkälla.
Illustrationen visar strömingången på träningsredskapet.
ANMÄRKNING
Anslut strömförsörjningen till träningsredskapet
innan det ansluts till vägguttaget.
Dra alltid ut sladden när maskinen inte används.
Träning
Träningen måste vara lagom lätt, men hålla länge.
Aerobisk träning är till för att förbättra kroppens
maximala syreupptag, vilket förbättrar uthålligheten
och konditionen. Du ska svettas, men du ska inte bli
andfådd under träningen. För att uppnå och behålla en
grundkondition, träna åtminstone tre gånger i veckan,
30 minuter åt gången. Öka antalet träningspass för
att förbättra din kondition. Det är bra att kombinera
regelbunden träning med hälsosam kost. En person
som har bestämt sig för att banta bör träna dagligen,
30 minuter eller mindre till en början och sedan öka
den dagliga träningstiden till en timme. Börja din
träning i låg hastighet och med lågt motstånd för
att förhindra att hjärtkärlsystemet utsätts för kraftig
belastning. När konditionen förbättras, kan hastigheten
och motståndet ökas gradvis. Din tränings effektivitet
kan mätas genom att kontrollera din hjärtfrekvens och
din puls.
Övning Instruktioner
Användningen av ditt träningsredskap kommer att
ge dig många fördelar; det kommer att förbättra din
fysiska kondition, tona musklerna och tillsammans med
en kalorikontrollerad diet hjälpa dig att gå ned i vikt.
Uppvärmningsfasen
Denna fas får blodet att börja pumpa runt i kroppen
och förbereder musklerna på aktivitet. Den minskar
även risken för kramp och muskelskada. Det är tillrådligt
att göra några stretchövningar som visas nedan. Varje
stretchövning ska hållas i ungefär 30 sekunder. Tvinga
eller tryck inte in musklerna i en stretchövning. Om det
gör ont, SLUTA
Träningsfasen
Detta är fasen där du jobbar. Efter regelbunden
användning, kommer musklerna i dina ben att bli mer
flexibla. I denna fas är det mycket viktigt att bibehålla
ett jämnt tempo från början till slut. Ansträngningsnivån
ska vara tillräcklig för att höja din puls till målzonen som
visas i nedanstående figur
Denna fas bör pågå i minst 12 minuter, även om de
flesta börjar med ungefär 15-20 minuter.
Nedvarvningsfasen
Under denna fas får ditt kardiovaskulära system och
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com