Loading...
55
Svenska
Index
På svenska



Roddmaskin







Säkerhetsvarningar
VARNING





VARNING



- 

- 

- 
med fysiska, sensoriska, mentala eller motoriska
handikapp, eller som saknar erfarenhet och




- 

- 


- 



- 


- 


- 



- 

- 


- 


- 

- 
- 
- 

Roddmaskin ...................................................... 55
Säkerhetsvarningar .......................................... 55
 
 
 
Träning ............................................................... 56
 
 
Hur man ror 58
Användning ....................................................... 58
Panel (Fig. D-1) .................................................58
 
 
 
 59
Rengöring och underhåll ................................. 61
 
Transport och lagring ....................................... 61
 
Teknisk information .......................................... 62
Garanti 62
Försäkran från tillverkaren .............................. 63
Friskrivning ....................................................... 63
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com