Loading...
45
Nederlands
Garantievoorwaarden
De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum van
aankoop. Deze kunnen per land verschillen. Vraag in de
winkel bij u in de buurt naar de garantievoorwaarden.
Garantiedekking
In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness
BV of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk
zijn voor eventuele indirecte schade geleden
door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of
inkomstenderving of andere indirecte economische
gevolgen.
Garantiebeperkingen
De garantie dekt defecten van het toestel die het
gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd
werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft.
De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens
normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde
gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds-
en gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd.
Tunturi New Fitness BV en zijn wederverkopers zijn niet
aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren
waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie
betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en
is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde
importeur van Tunturi New Fitness BV is gevestigd. De
garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen
die zijn gewijzigd zonder toestemming van Tunturi New
Fitness BV. De garantie dekt geen defecten tengevolge
van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in
omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld,
corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport.
De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door
het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet
wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een
defect aan het apparaat.
De garantie omvat ook geen onderhouds-
maatregelen, zoals reiniging, smering of normale
inspectie van onderdelen, noch dergelijke
montagewerkzaamheden die de klant zelf kan
uitvoeren en die geen speciale demontage en montage
van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen
zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of
andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen.
Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander
dan de geautoriseerde Tunturi-vertegenwoordiger
wordt niet vergoed. De garantie geldt alleen voor
normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals
beschreven in de handleiding.
Verklaring van de fabrikant
Tunturi New Fitness BV verklaart dat het product
voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 957
(HA), 89/336/EEG. Het product is derhalve voorzien van
het CE-label.
01-2017
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands
Disclaimer
© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.
Het product en de handleiding zijn aan veranderingen
onderhevig. Specificaties kunnen zonder verdere
kennisgeving worden veranderd.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com