Loading...
43
Nederlands
Trainingsprofielen
- Druk nadat de monitor is opgestart op de
Up / Down knoppen totdat op de monitor
het profielteken verschijnt (P1 – P8) en de
profielvorm. Alle profielen zijn zogenaamde
standaardkrachtprofielen: hoe sneller u roeit, hoe
meer kilometers u volgens de monitor aflegt. De
duur van alle profielen is van tevoren ingesteld op
20 minuten.
- Kies het gewenste profiel met behulp van de +
/- knoppen. Door op de MODE –knop te drukken
komt u op de tijdsinstelling van het trainingsprofiel:
met de Up / Down knoppen kunt u de tijd in
stappen van 5 minuten instellen van 10:00 tot 90:00
minuten.
- Begin de training door op de START / STOP –knop
te drukken. Begin met fietsen en stel indien nodig
het weerstandsniveau van de profielvorm waarmee
u traint in door op de Up / Down knoppen te
drukken: de + knop geeft een grotere weerstand,
en de – knop vermindert de weerstand.
- U kunt de training onderbreken door de START /
STOP –knop in te drukken (op de display van de
monitor verschijnt dan de tekst Over). De gegevens
van het programma blijven gedurende 5 minuten
in het geheugen van de monitor, zodat u met
de onderbroken training verder kunt gaan door
nogmaals op de START / STOP –knop te drukken.
- Beëindig de training door op de RESET –knop
te drukken op het moment dat de monitor in de
onderbrekingsfase is.
- Wanneer u het profiel helemaal afwerkt, geeft de
monitor een geluidssignaal en begint de display te
knipperen bij het bereiken van de streefwaarde. Stel
de display op nul door eerst op de START / STOP –
knop te drukken en vervolgens op de RESET –knop.
Recovery
METEN VAN DE CONDITIEHARTSLAG
Meet uw conditiehartslag bij het beëindigen van de
training.
- U meet uw conditiehartslag door op de RECOVERY
–knop te drukken. Op de display verschijnt dan de
tekst Recovery.
- De meting start automatisch en duurt twee
minuten.
- Aan het einde van de meettijd verschijnt het
herstelpercentage op het scherm. Hoe kleiner dit
percentage is, des te beter is uw conditie. Denkt
u er wel om, dat het resultaat afhankelijk is van uw
hartslagsnelheid bij het begin van de meting, en
dat het resultaat zeer persoonlijk is en in geen geval
direct vergelijkbaar met het resultaat van andere
personen. Om de betrouwbaarheid van de meting
van de hartslagreactie te verbeteren, moet u altijd
proberen om de meting zo nauwkeurig mogelijk
en altijd op dezelfde wijze uit te voeren; begin de
meting zoveel mogelijk op hetzelfde hartslagniveau.
Reiniging en onderhoud
Het toestel vereist geen speciaal onderhoud.
Het toestel behoeft geen kalibratie wanneer het
wordt geassembleerd, gebruikt en onderhouden
overeenkomstig de instructies.
WAARSCHUWING
Verwijder voor reiniging of onderhoud de
adapter.
Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te
reinigen.
- Reinig het toestel na elk gebruik met een zachte
absorberende doek.
- Controleer regelmatig of alle schroeven en moeren
goed vast zitten.
- Smeer indien nodig de draaipunten.
- Reinig de binnenzijde van de rail indien nodig
zodat het zitje zo vlot en geruisloos mogelijk kan
bewegen. Indien gewenst, kunt u de beweging van
het zitje verbeteren door de binnenzijde van de rails
in te smeren met paraffine.
Defecten en storingen
Ondanks voortdurende kwaliteitscontrole kan het
gebeuren dat het toestel door ndividuele onderdelen
defect is of niet goed werkt. In de meeste gevallen
zal het voldoende zijn om het defecte onderdeel te
vervangen.
- Als het toestel niet goed werkt, neem dan
onmiddellijk contact op met de dealer.
- Geef het modelnummer en serienummer van het
toestel op aan de dealer. Vertel wat de aard van
het probleem is, hoe het toestel wordt gebruikt en
wanneer u het toestel heeft gekocht.
Transport en opslag
WAARSCHUWING
Verwijder voor transport en opslag de adapter.
Draag en verplaats het toestel met minstens
twee personen.
- Blijf aan weerskanten aan de voorkant van het
toestel staan en pak de handgrepen stevig vast.
Til de voorkant van het toestel op zodat de
achterkant van het toestel op de wielen komt te
rusten. Verplaats het toestel en zet het voorzichtig
neer. Zorg voor een beschermende laag onder
het toestel om schade aan het vloeroppervlak te
voorkomen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com