Loading...
42
Nederlands
Instellen van de klok
- Houd de MODE-knop en de RESET-knop 2
seconden ingedrukt om de meter te resetten.
- Druk op de UP-knop of de DOWN-knop om de klok
in te stellen.
Programma’s
Manual
Bij handmatige instelling van het trainingsniveau kan
het weerstandsniveau bijgesteld worden gedurende de
training met behulp van de afstelknop.
- Er kan direct met de training begonnen worden
door op de START / STOP knop te drukken. Stel het
weerstandsniveau in tijdens de training door op de
afstelknop te drukken.
- De training kan ook begonnen worden met het
instellen van de streefwaarden voor de training.
Druk op de + /- knoppen totdat onder het
hoofdnummerdisplay het woord Manual verschijnt.
- Druk vervolgens op de MODE –knop, waarna de
streefwaarden ingesteld kunnen worden.
- IME = instellen van de gewenste duur van de
training met behulp van de Up / Down -knoppen.
Met de MODE –knop door naar de volgende
instelling.
- DISTANCE = instellen van de gewenste afstand
voor de training met behulp van de Up / Down
-knoppen. Met de MODE –knop door naar de
volgende instelling.
- KCAL = instellen van het gewenste energieverbruik
voor de training met behulp van de Up / Down
-knoppen. Met de MODE –knop door naar de
volgende instelling.
- PULSE = instellen van de bovenwaarde voor de
hartslag gedurende de training met behulp van de
Up / Down -knoppen: op de display ziet men dan
een hart en een pijl omhoog. Met de MODE –knop
door naar de instelling van de onderwaarde voor
de hartslag gedurende de training: op de display
ziet men dan een hart en een pijl omlaag. Stel
de waarde in voor de ondergrens van de hartslag
gedurende de training met behulp van de Up /
Down knoppen. Indien uw hartslagwaarde buiten
de gestelde grenzen komt, geeft de monitor dit
aan door een knipperende pijl behorende bij de
overschreden grens. Met de MODE –knop terug
naar de trainingstijd (TIME) instelling.
- U kunt de training ook beginnen door de START
/ STOP –knop in te drukken. Begin en stel indien
nodig het weerstandsniveau in gedurende de
training.
- U kunt de training onderbreken door de START
/ STOP –knop in te drukken (op de display van
de monitor verschijnt dan de tekst Over). De
gegevens van het programma blijven 5 minuten
in het geheugen van de monitor, zodat u met
de onderbroken training verder kunt gaan door
nogmaals op de START / STOP –knop te drukken.
- U kunt ophouden met de training vanuit de
onderbrekingsfase door op de RESET –knop te
drukken.
- Indien de vooraf ingestelde streefwaarden bereikt
worden, geeft de monitor een geluidssignaal
en de display begint te knipperen wanneer de
streefwaarde bereikt is. Stel de display op nul door
het indrukken van de START / STOP –knop en
vervolgens de RESET –knop.
Streefwaarde HR
(CONSTANTE HARTSLAG)
Voor Target HR-oefeningen stelt u het gewenste
standaard-hartslagniveau in; tijdens de oefening
handhaaft het toestel automatisch het ingestelde
hartslagniveau, ongeacht de snelheid waarmee de
oefening wordt uitgevoerd.
- Druk op de knoppen met Up / Down toetsen totdat
onder het hoofdnummerdisplay de tekst Target HR
staat.
- Stel het gewenste constante hartslagniveau voor de
training in door op de MODE –knop te drukken.
Op het scherm komt dan de tekst PULSE en
een hart met een pijltje omhoog of omlaag. De
gewenste hartslagfrequentie kan ingesteld worden
met de Up / Down -knoppen. Door op de MODE –
knop te drukken gaat u naar de volgende instelling.
- TIME = instellen van de gewenste duur van de
training met behulp van de Up / Down -knoppen.
Met de MODE –knop door naar de volgende
instelling.
- DISTANCE = instellen van de gewenste afstand
voor de training met behulp van de Up / Down
-knoppen. Met de MODE –knop door naar de
volgende instelling.
- KCAL = instellen van het gewenste energieverbruik
voor de training met behulp van de Up / Down
-knoppen. Met de MODE –knop gaat u daarna
terug naar de tijdsduur (TIME) instelling.
- Begin de training door de START / STOP –knop te
drukken. Begin met fietsen en stel indien nodig de
constante hartslagwaarde in gedurende de training
met behulp van de Up / Down knoppen.
- U kunt de training onderbreken door de
START / STOP –knop in te drukken (op de display
van de monitor verschijnt dan de tekst Over). De
gegevens van het programma blijven gedurende 5
minuten in het geheugen van de monitor, zodat u
met de onderbroken training verder kunt gaan door
nogmaals op de START / STOP –knop te drukken.
- Beëindig de training door op de RESET –knop te
drukken op het moment dat de monitor in de
onderbrekingsfase is.
- Wanneer u een streefwaarde hebt ingesteld,
geeft de monitor een geluidssignaal en de display
begint te knipperen wanneer de streefwaarde
bereikt is. Stel de display op nul door eerst op de
START / STOP –knop te drukken en vervolgens op
de RESET –knop.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com