Loading...
41
Nederlands
Werking van de knoppen
Mode*
Instelling van de streefwaarden. Dezelfde toets vindt u
ook op de afstandsbediening van de trekstang.
Reset
Op nul zetten van de trainingswaarden, beëindigen van
de training en terug naar de uitgangspositie.
Up / Down*
Instelling van de streefwaarden, intensiteitinstelling:
weerstand / hartslag vermeerderen: met de + knop;
weerstand / hartslag verminderen: met de - knop.
Dezelfde toetsen vindt u ook op de afstandbediening
van de trekstang.
Recovery
Meten van de conditiehartslag.
Start / Stop
Begin en einde van de training.
*Dezelfde toets vindt u ook op de afstandsbediening
van de trekstang.
Toetsen van de trekstang (fig. D-2)
Het toestel moet aangesloten zijn opdat de toetsen
van de trekstang zouden kunnen werken. Deze toetsen
brengen slechts korte stroomstoten over naar de teller,
want die herkent geen langere stroomstoten.
Indien de toetsen van de trekstang niet werken, gaat
u vooreerst na of het toestel aangesloten is op een
stopcontact. Daarna initialiseert u de afstandsbesturing
opnieuw door gedurende vijf seconden tegelijkertijd
op de drie toetsen van de trekstang te drukken. Test
vervolgens of de toetsen werken.
Bedenk ook dat er een batterij in de stang zit. Indien
de toetsen niet werken, vervang dan de batterij en
vergewis u ervan dat de batterij in de juiste richting
geplaatst is.
Voor gebruik thuis kan een batterij evenwel
verschillende jaren gebruikt worden.
VOORZICHTIG
Plaats na afloop van de oefening de trekstang op
zijn plaats in de houder. Maak de trekstang nooit
los tijdens de oefening!
Uitleg van de weergavefuncties
Strokes (treksnelheid/min.)
Het aantal trekbewegingen per minuut; er is ook een
balk onderaan de display die de treksnelheid aangeeft.
Trainingstijd
00:00 – 99:59 meting per seconde; h1:40 – h9:59
meting per minuut.
Hartslag gedurende de training Het hartsymbool
knippert met dezelfde snelheid als de gemeten
hartslag. De pijlen in het display geven aan wanneer
de hartslag de van tevoren ingestelde boven- of
ondergrens overschrijdt.
Trainingsafstand (km)
0.00 – 99.99 km.
Speed (timer voor een afstand van 500 m,
kmu) tijd 0-9.59/500 m
Energieverbruik (Kcal)
Schatting van het totaal energieverbruik
gedurende de training, 0 – 9999 kcal
Tijd (Clock)
Werkelijke tijd
Temperatuurmeter (Temp C )
Meting van de kamertemperatuur in Celsius.
Vochtigheidsmeter (Humidity %)
Meting van de vochtigheidsgraad in de kamer, 0 –
100%
Display van de hoofdwaarde
De gekozen trainingswaarde staat met grote nummers
midden op de monitor; de overige trainingswaarden
kunnen tegelijkertijd gevolgd worden op bovenste
regel van de monitor.
Cumulatieve hartslagdisplay
Indien bij de training een hartslagprogramma gebruikt
wordt, geeft de display het profiel weer dat gedurende
de hartslag training gevormd wordt.
Bediening
Inschakelen
- Steek de stekker in het stopcontact. De computer
start op en toont gedurende 2 seconden alle
onderdelen op het LCD-scherm.
- Wanneer het apparaat zich in de slaapmodus
bevindt, drukt u op een willekeurige toets op de
console om het apparaat in te schakelen.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com