Loading...
37
Nederlands
Roeistrainer








Nederlands




Veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING






WAARSCHUWING




- 


- 

- 






- 

- 


- 




- 


- 


- 



- 


- 



- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is



Inhoud
Veiligheidswaarschuwingen ............................ 37
 
 
 
Trainingen .........................................................38
 
Hoe te roeien 40
Gebruik .............................................................. 40
Console (Fig. D-1) ............................................. 40
 
 
 
 
Reiniging en onderhoud .................................. 43
 
Transport en opslag ......................................... 43
 
Technische gegevens ...................................... 44
Garantie ............................................................. 44
Verklaring van de fabrikant.............................. 45
Disclaimer ......................................................... 45
Remo.................................................................. 46
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com